Archive for the ‘eesti asi’ Category

Fotojaht: ehted minevikust ja mälestustest

Ehted…

Mind ehtis sinu juurest minnes kuldne vahtralehekroon,

esimene sügishallakirme on minu huulte nukker alatoon…

Tänasele fotojahile vaid üks ehe. Minu vanaema, kes jöudis minna mujale enne, kui mina maailma sündisin, on jätnud meie pere reliikviaks oma ehte – muhu naise tanu. Vanaema, Raissa Saksakulm, on selle tanu ise tikkinud ja on seda tanu kandnud, sest Muhu naised kaunistasid end tanudega ka argipäeviti. Kui te tähelepanelikumalt vaatate, siis on sellel tanul laev, millel Tsaari Venemaa lipp, ja siis on seal veel önnelind, ja sörmusega lille hoidvad käed. Ja see on oranzhi värvi, seda vana Muhu naiste rahvariiete värvi… Tanu vöib olla valmistatud 20 sajandi algul vöi ehk veel varem. Teada on, et tüdrukute veimevakas oli ju naise tanu valmis ootamas aastaid.

Panen siia ka pildi oma vanaemast, selle tanu tegijast. Ainukese minul säilinud pildi temast. Süles hoiab ta oma noorimat last, minu onu Endlit.

Teised ehetega edvistajad leiad SIIT

Peeglisse vaat, armsad siinmaailmas kaasatatsujad!

Teema on töstatatud – kuidas ikkagi meil Eestis, ja justnimelt Saaremaal on lood puudega inimestele erinevatesse paikadesse juurdepääsu vöimalustega. Minu Ajakaja rubriigi kirjutise peale haaras ajakirjanik Raul Vinni sönal sabast ja arendas teemat edasi. Kuna näitena oli toodud Kiipsaare tuletorn, siis läks uurimine ja teemaga tegelemine loogilist rada just sedakaudu edasi. Kuid sama hästi oleks vöinud vötta näiteks Kuressare lossi vöi möne keldrikohviku vöi üksköik missuguse looduskauni vöi looduskaitselise paiga vöi turismiks möeldud paiga Saaremaal ja ka mujal Eestis.

Mida olen märganud jälgides nende kahe artikli kontekstis tekkinud diskussiooni Oma Saare kommentaariumis? Huvitavaid asju olen märganud. Ja kahtlustan, et need sönavötud kommentaariumis on ka omamoodi läbilöige avalikust arvamusest. Avalikust suhtumisest. Kas ma eksin?

1. Me ei armasta kriitikat. Me kohe hirmsasti läheme närvi, kui keegi meie tähelepanu mönele puudusele juhatab. Aga kuidas me siis oma elu-olu paremaks saame muuta, kui me kriitilisi analüüse pelgame?

2. Meile meeldib pisiasjadesse takerduda, bürokraatlike detailide üle arutleda ja selle kaudu peamisest probleemist körvale hiilida. Taas selline enesekaitse vöte, et otsime kriitilise seisukoha esitaja sönavötust selle väikese bürokraatliku detaili, mis on seadusandlusest lähtuvalt ebatäpne vöi bürokraatliku rutiini seisukohalt ebakorrktne ja asume selle kallale. Ja unustame nn “suure pildi probleemi”, sest see vöib olla on meie jaoks liiga suur tükk…

3. Läheme natuke isiklikuks, vihjame, et kriitilise seisukoha väljaütleja on natuke loll, ja siis pole ju tema sönal enam kaalu…

4. Ja öigustame ja öigustame ja öigustame ja öigustame köike – miks on asjad nii, ja miks ei saa teha teisti ja kuidas on seadus ja kuidas on rutiin jne jne.

Aga. Miks me kunagi ei mötle, kuidas asju teha paremaks? Miks me oleme oma igapäevaelu korraldades vanas ja sissejuurdunus kinni, kuigi see on sobimatu meie tänasesse päeva? Miks me ei raatsi oma nina oma harjumuspärasest rollist korraks välja pista ja vaadata, mis meie elus on parandamist vääriv? Miks me törjume kriitikat ja miks me ei vöta kriitikat kui vöimalust? Miks me ei püüa end panna kaaskodanike asemele ja miks me ei viitsi möelda, mis ligemisele (jah kasutan meelega seda kirikus sagedasti kasutatud söna) muret teeb? Miks me ei taha möista ja muuta paremaks ligemise elamist siin maailmas, et siis ise selle hea ja hooliva tegevuse kaudu ka heaks saada ja röömu tunda? Miks me mötleme, et vaid saamine on suur rööm ja andmisrööm on vaid sönakölks?

Jah ma tean, et mu eelpool toodud küsimused on kindlasti liialdatud ja paljud vaidlevad mulle vastu ja ma olen usun, et seda teksti lugedes haaravad köik ametkonnad arvutiklaviatuuri ja hakkavad toksima nimekirju, kus üles loetletud nende tööd ja tegemised, mis töestavad risti vastupidist minu esitatud küsimustele… Ja ma usun, et nendes loeteludes on hulk ilusat ja vajalikku ja head. Ja nende tegemiste eel on palju häid mötteid ja tundeid sellest, kuidas maailma paremaks muuta. Ja see on ilus ja hea ja see on töesti see millest röömu tunda. Kuid üks pisike asi on puudu – on puudu erinevate tagasisidede analüüs, on puudu erinevate kriitiliste arvamuste tolereerimine ja kriitika kui vöimaluse kasutamine. Ja isegi kui need pisiasjad on kuskil regulatsioonis märgitud, ja vöib olla nad isegi on kuskil meie alateadvuses, siis puudu on nad ikkagi meie igapäevasest tavalisest mötlemisviisist.

Seepärast, ülekutse köigile inimestele, kes arvavad, et nad on ligemist armastavad ja austavad, kes arvavad, et nad on sallivad, möistvad ja hoolivad. Vaadakem korra meie umber selle pilguga, nagu üks kommentaator Rauli Vinni artikli kommentaariumis mainis, et sidugem jalad kinni ja istugem ratastooli ja proovigem, milline meie maailmast osasaamine siis sellisena on… Jöulu ajal pole seda palju tahetud. Ja üldse heaks inimeseks olemisel ei peaks seda liiaks pidama? Ja pole häda, et me varem niimoodi ei möelnud vöi niimoodi maailma ei vaadanud. See polegi oluline, ja me ei pea ennast süüdi tundma, et me siiani seda pole teinud. Oluline on, et me NÜÜD seda teeme ja tähele paneme. Ja oluline on, et me öpime maailma asjadele erinevatest vaatenurkadest vaatama. Oluline on, et me öpime ja tahame muutuda veel paremateks.

Ja ma tean, et Saaremaa on otsinud kaua oma tunnuslauset ja sellele tunnuslausele sobivaid väärtusi. Äkki oleks siin üks vöimalus leida Saaremaa omapära – köige hoolivam maakond? Ja siis möelda läbi, mida see hoolivus tähendab, ja milles see väljendub? Ja ma tean, et igas vallas on hulgi avali südamega inimesi, möned aktiivsemad, möned vähem – kutsuks üles köiki suhtekorraldajaid, kultuuritöötajaid, poliitikuid, ametimehi, niisama kodanikke saama oma valla kriitiliseks südametunnistuseks – abiks ametnikele ja juhtidele. Just selles möttes, kuidas möelda hoolivalt ja erinevatest vajadustest lähtuvalt. Sest töeline kultuursus algab ju hoolimisest.

Ja kutsuks üles köiki Saaremaa ärimehi oma sotsiaalse vastutuse projekte hoolimisega siduma – sest ka rahalised vahendid nendeks erivajaduste loomiseks on olulised – alates sellest, kuidas liikumispuudega inimesed Virtsus praamipileti saavad ja praamil vetsu pääsevad, kuni selleni välja, kuidas teha möned spets vaateplatsid Sörve sääre tipu lähistele, et seda mere ja taeva ilu ka ilma oma jalal kivilt kivile hüppamata siiski vähekenegi lähemalt vaadata saaks. Ja ma usun, et Vilsandi loodusele oleks möned laudteed luidete kaitseks kohased, sest praegu need sealses liivas tuhlajad teevad töesti suurt kahju, ja kui väike laudtee läheks kenasti ilu juurde, siis vöiks ju sellel laudteel ratastooliga kenasti vurada…Vaid väheke asjade läbimötlemist teise kandi pealt on vaja!

Ma vist olen ka vaimselt väärastunud?

Hiljuti kirjutasin saarlaste päevalehes Oma Saar sellest, kuidas suvel lombakas ja pime ei pääsenud Vilsandi looduskaitse alal viltuvajund tuletorni vaatama. Loo fookus oli ühe näite pöhjal siiski sinna suunatud, et kas me Eestis ja Saaremaal oleme ikka köik lahendused läbi möelnud nii, et ka need ühiskonna väetimad ja viletsamad täisväärtuslikult elada ja olla saaksid… Ehk siis miks ei pääse liikumispuudega inimesed looduskaunitesse kohtadesse samamoodi, kui näiteks USA-s see asi korraldatud on…

Minu väikese repliigi peale vöttis muga ühendust Oma Saare ajakirjanik, kes väitis, et sarnase probleemiga on ka teisi inimesi, ja et ta sooviks sellest pikemat artiklit kirjutada. Loomulikult olin nöus asja ka rohkem kommenteerima ja aitama igati, ka selles osas, et kuidas mujal maailmas need asjad lahendatud on.

Aja jooksul ajakirjanikul see lugu valmiski, ja avaldati laupäevases lehes. Artiklit vöid lugeda SIIT. Ja minu arust on see siiski selline probleem, mis vajab töstatamist, kuigi minu jaoks ei ole see eksistentsiaalne probleem. Pigem on minu jaoks probleem see, et Eestis ei ole arenenud riigile kohaselt möeldud puudega inimeste vöimalustele. Ja see on plekk meie riigile ja rahvale.

Ja siis läks madin lahti artikli kommentaariumis. Loe ja imesta.  Enamus kommentaare tekitavad minus hämmeldust, et kas tänapäeval vabas ja ennast arenenuks pidavas demokraatlikus Eesti Vabariigis esineb töepoolest sellist mötlemist? Kuidas meie inimesed on kasvatatud? Missugust suhtumist me kultiveerime? Kas üks terve möistusega inimene töesti suudab näiteks puudega inimesi vörrelda lesbide ja homodega? Vöi olen ma ise idioot, et ma eeldan kaaskodanikelt hoolivust väetite ja viletsate suhtes? Äkki ma töesti olen vaimselt väärastunud, et eeldan, et me vöiskime siiski oma elamist-olemist plaanida selliselt, et sinna ka invaliidid mahuvad ja et nad meie poolt korraldatud maailmas oma eluga hakkama saaksid? Äkki ma olen välismaal elamisega ära rikutud, ja arvan naiivselt, et Eestiski on inimesed nende iseseisvuse aastatega arenenud tsiviliseerituse suunas…Väga kummaline ja negatiivselt üllatav asi igatahes…

Mühkamlusest Soomes

Tavaliselt soomlased on väga tähelepanelikud. Näiteks kui söidad körvalteelt kiirteele, siis lastakse sind alati söidureale ja sa ei pea kunagi kiirendusrajal pidurdama, sest köik, kes samaaegselt esimesel real söidavad, reastavad end ümber teise söiduritta ja saad rahulikult liituda kiirteel kulgeva vooluga.

Eile aga juhtus nii, et üllatuslikult pidin kiirendusteel kiirteele söitmiseks pidurdama, sest lihtsalt körval esimeses reas junnis üks auto, ei läinud ise kiiremini eest ega lasknud mind vahele. Olin üllatusest keeletu, sest selline käitumine on soome liikluses ennekuulmatu. Mötlesin kurbusega, et ons töesti Eestis nii tavaline mühkamlus ka löpuks siiamaile jöudnud…

Löpuks pääsesin kiirteele ja jätkasin oma söitu selle mühaklikult käitunud auto sabas. Ja mis te arvate, mis mind veel rohkem üllatas, kui see laiamine ja minu kiirteelesöidu takistamine?

Üllatas see, vöi öigemini ei üllatanud, et see teepeal ees junninud auto oli EESTI numbrimärgiga auto: 042 TGA, kui nüüd öieti mäletan. Tartumaa mehed siis? Niimoodi seda eesti marki siin siis täis tehakse. Kui oled oma autojunniga siia kohale vuranud ja tahad siin olla ja tegutseda, siis vöta ka kohalikud kombed omaks, aga ära käitu nagu mingi “valge vares”! Tahtsin sellele pikap wolksvageni juhile karjuda…

Tõrvatilgad koristamiseufoorias ehk tegemata asjad

Eilne prügikoristuse kampaania “Teeme ära” on väga vahva üritus, üks vahvamaid, mis viimasel ajal Eestimaal teoks saanud, minu meelest…

Eilne päikseline ilm ja hakkamist täis inimesed, no mida veel tahta. Lisan siia pildi linnalähedaselt maalt, Harkujärvelt, kus meie perepea lipuplatsi pealik oli…Sest las olla visuaalselt vaid head asjad nähtaval…
Kuid nii nagu igas ilusas loos, on ka selles kampaanias tõrvatilgad sees…Alustasime eile reisi tagasi Soome koju, ja enne seda oli vaja tankida ja autot pesta. Otsustasime seda teha Tallinnas Õismäe Statoili tanklas…Ja…Ilusasti puhtaks koristatud Harkujärve küla vahelt Tallinnasse keerates, olid muljed sellised…
Vat kui seisate ühel ilusal päeval Õismäe Statoli tanklas autopesu järjekorras, ja teist vasemat kätt on noortele ehitatud kena rulatamise-trikitamise plats ja sealt veel eemal on kena Saku Suurhall kus parajasti kevadlaat ning mõnusat rahavalikku muusikat lastakse… Siis heitke pilk ka sellele räämas ja lagastatud muruplatsile bensujaama ja Saku Suurhalli vahel…Selle platsil on kõik asjad, iseloomustatavad sõnaga “tegemata”, mis vähemalt sel nädalavahetusel Eestimaal tegemisevääriliseks on peetud… Parafraseerides Tallinna Keskerakondliku linnvalitsust nende endi valimisloosungiga – “Tegemata!” Muruplats on silmnähtavalt hoolitsemata, eelmisel aastal meetriseks sirgunud umbrohuroigastest me täna ei räägi…Küll aga on seal korralik hunnik igasugu sodi – jäätise, kommi jm paberit, prahti ja sõnnikut nii et vähe pole. Ja tuleb järjest juurde, lisandub operatiivselt, nagu bürokraatidel kombeks öelda on. Noored ostavad Statoilist mõne jätsi, ja ikka paber visatakse ju muruplatsile, mitte prügikasti. Ise oma silmaga nägime, kuidas prahti maha lennutati…Ja paha tunne oli…
Irooniline on selles paigas ka veel see, et lisaks kõiksugu soliidsetele ja suurtele firmadele selle platsikese ümber, on seal ka väike ja välimuse järgi suht asjalik aia ja istikute müügikoht…Ei tea, mis sorti iluaiandust saab sellise laga taustal propageerida?
Mul jäi tõesti hinge kripeldama see, et me orgunnime üksteist üle Eesti erinevatesse kohtadesse üksteise järelt sitta ja sodi koristama, aga oma igapäevase tegutsemis, toimetus, äriümbruse unustame korda tegemata…Või lihtsalt ei jätkunud selleks laupäevaks Eestimaale enam inimesi, kes oleks Statoili, Saku Suurehalli, suurte kaubanduskeskuste vahelise platsi puhtaks teinud? Mina seal küll nägin umbes kolmekümmet sihipäraselt rakendamata noort – oleks ju olnud tore, kui need kohalikud rulatavad ja trikitavad noored kuidagipidi oleks organiseeritud seda platsi koristama, mille veeres nad ise oma vaba aega veedavad…kas siis ümbruskonna firmade initsiatiivil või linnavalitsuse initsiatiivil? Äkki siis enam nii lihtsalt prahti ja sodi enda ümber laiali ei lennutaks ka?

Unistuste blogikülastaja

Kas te olete kunagi mõelnud, et keda te enda blogisse külla ootate? Ma täna mõtlesin, kui olin vaadanud Blogipuus, et kes mu blogisid siis kaemas on käinud…
Enamus külastajaid on sellised, kellest ma tõesti rõõmu tunnen. Ja enamus külastajad on ka heatahtlikud, sõbralikud, siirad…
Kuid oli ka paar sellist tatipritsi tüüpi selli, kes siin luusimas käinud… Ma küll ei saa aru, mida nad siit otsivad? Uut ainest oma ilgusteks?
Olen päris palju suhelnud blogikommuuniga rahvusvaheliselt ja, ausalt öelda, selliseid teistele ärapanijaid, ja teiste õuedel roojajaid ja sapitatipritsijaid ma mujal maailmas pole kohanud. Ma ei väida, et neid seal pole, kuid millegipärast Eesti kontekstis hakkavad nad rohkem silma…Millest on muidugi päris kahju.
Miks mulle tundub, et Eestil ja eestlastel on ikka pikk tee veel käia teiste suhtes positiivse ja lugupidava enesväljenduse praktiseerimise suunas…(Kahtlustan, et see kaasblogijate suhtes ülbitsemine on tegelikult nende ülbitsejate-sapitatipritsijate alaväärsuskompleksi välja elamine, sest kui sa endast lugu ei pea, siis ei oska sa ka teistest lugu pidada, tegelikult, ja madal enesehinnang on eestlaste üks probleeme, mida endale ei tunnistada…teine probleem on ülikehv ja karune eneseväljendus, mida ka ei tunnistata. NL aegse kasvatuse, elamis ja kommunikatsioonikultuuri tagajärjed mu meelest mõlemad)…
Sõnaga siis, ootan oma blogisse neid, kes SIIRALT ja ka TEGELIKULT minust hästi arvavad, mind minu puuduste ja voorustega aktsepteerivad ja omaks peavad…kes ei ole kadedad minule, ega otsi mingeid nõmedaid tagamõtteid minu kirjutistest, ega spekuleeriks minu väljaütlemistega suvaliselt neile meelepärasel moel…Soovin oma blogisse külla inimesi, kes on SÕBRALIKUD ja HEAD. Ja SIIRAD…

Kurjad pereemad ja mühkamid ruulivad…ikka veel…

Helistasin täna ühte eesti riigiasutusse, millega meil köigil korra aastas pistmist on. Tahtsin lihtsalt ühte asja täpsustada. Ei midagi erilist, aga selline väike juriidiline nüanss, millest tekkis küsimus minul kui seadusi eriti hästi mittetundval inimesel…
Internetis on selle asutuse teenindus uue versiooniga väga shikiks arendatud – nägin kohe ära, kelle poole pean pöörduma, kes minu asjadega tegeleb. Kõik kenasti nimi kirjas, ja telefon ja mailiaadress… Ja pean ütlema, et ka uus korraldus seal lehel on käepärasem, arusaadavam. Sõnaga, tubli saavutus ja hea oli kohe kasutada.
Võtan sealt siis telefoninumbri ja mõtlesin, et helistan, et saab kiiremini ja täpsemalt oma probleemi seletatud ja ka sedasi ka vastatud. (eks mul tekkis lootus, et kui veeb on sedasi kliendisõbralikuks tehtud, ehk siis ka telefonis saab meeldiva teeninduselamuse…)
Helistan. Võtab järsu, ütleks isegi natuke kurja häälega naine telefoni: “jah”…(selline tunne, et mida kuradit sa meid jälle segad, või et jälle need lapse sõbrad siis tüütavad telefoniga vmt mõtet tekitas see ühmatud “jah”). Küsin mina siis viisakalt, et: “kas saaksin kõneleda proua KKK-ga?”. Vastus telefonis (järsul kannatamatul toonil): “Ta on puhkusel”. Mina vastu (kuna tahtsin oma isikliku kontaktisikuga kõneleda, sest see mu küsimus polnud nii kiire, ja oleks kannatanud oodata, ei tahtnud teisele inimesel lisatüli teha…): “Kunas ta tagasi võiks olla?”, Kuri proua riigiametist vastu: “Ei tea…”….Kohmetusin hetkeks, ja otsustasin siis juba sellelt proualt oma asja ära küsida, ja sain ka päris ammendava vastuse. Sisuliselt. Aga see stiil ja see tonaalsus ja see kõnemaneer oli tülgastav, vastik, labane…Ja ega ta mulle ikka kenasti ei seletanud ka, sedasi kärsitult ja kannatamatult ühmas mingi info ja noh ju ma sain asjast ka aru, aga oleks nagu oodanud natuke kenamat suhtlemist, seda enam, et maksan eesti riigin eelarvesse ikka korralikult makse, ja võiks ju selle eest ka elegantset ja sõbralikku avalikku teenust vastu saada…
Ehk tegelt on see laiem suhtlemiskultuuri teema…Mulle tundub et ma olen siin Soomes vist natuke ärahellitatud. Soomlased oskavad isegi kõige nilbemat bürokraatiat sulle pakkuda nii meeldiva suhtlemise kaudu, et see nilbe bürokraatia tundub selles valguses vaid veidike tüütav…Noh poodide ja muude teenindusasutuste kenast kommunikatsioonist rääkimata…
Olen selle asja üle palju mõelnud, ja ausalt öelda on mul Eesti pärast mure ja ka häbi, sest just see, kuidas me ennast väljendame, ja omi asju välja ütleme, see tegelikult määrab ka suhtumise meisse ja arvamuse meie kohta…
Ja pole ju raske riigiametnikele natuke suhtluskultuuri õpetada (sest ärid ja muud businessettevõtted ehk siiski natuke ikka mõtlevad selle peale, kuidas neid inimesi, kes neile raha toovad, kenasti ka kohelda…iseasi muidugi see, et kuidas see ka välja jälle tuleb…), kui on karta, et eestlased on oma loomult veidi mühaklikud ja matsid, mida nad on (selles olen nüüd juba üsna veendunud, ja see oli ka üks minu isiklikke probleeme, kui välismaal elamist alustasin – olin harjunud olema matslik ja käituma mühaklikult, sest koduses Eestis keegi ei eeldanud, et võiksin vabandada ja tänada ja naeratades teisele, ka mulle võõrale inimesel otsa vaadata kui temaga räägin…või asja ajan…Eestis vaadati, ja vaadatakse praegugi sellise avali olemisega inimese peale kui veidike kohtlasele, ja normaalne on olla morn ja mühkav – kui tahate mulle vastu vaielda, siis minge enne uulitsale ja avalikesse kohtadesse ja üritage seda pilti kaeda nn kõrvalseisja vaatenurgast ja analüüsige seda mida näete)…
Nii et jah. Selline “Mõhk ja Tölpa tüüpi”(tegelased Nukitsamehest, kui keegi ei tea) ja kurjade pereemade tüüpi inimeste maa see meie Eestimaa…

Tyrät rytkymä ja teised toredad tegemised….

Eile õhtusöögil oli meil traditsiooniline eesti ja soome keele ja kultuuri süvendav kursus ka. koos muusika ja sõnavaralise enesetäiendusega. nüüd mu soome kolleegid-sõbrad teavad, et eestis ei maksma öelda sõna tyra, näiteks. ja seoses soome endise välisministri seksiskandaaliga, arutasime siis kõiki neid roppe ja siivutuid sõnu mõlemas keeles…noh meil on selle seltskonnaga nii, et ühest sõnast on võimalik sügav sisuline arutelu aretada väga lihtsalt. lihtsalt, piisabki ühest sõnast, et õhtu otsa arutlusainet oleks…noh seekord oli see sõna “tyra”. sest enne Laura õhtusöögipidu viskas Päivi õhku lause että pandan tyrät rytkumä siis perjantaina…oli vist nii see kirjaviis?
ja siis tõdeti, et kyllä need pahad sõnad hakkavad palju parmini pähe kinni…et vat normaalselt õpid keelt aastaid, ja ikka unustad, et mida ja kuidas öelda…aga vot kui miskit sellist siivutut on, siis kõpsti, kohe kõik meeles, ja rohkem ka veel…

edit: väljendit “tyrät rytkymä” kasutavad soomlased juhul, kui mingi pidu on tulemas ja saab lõbutseda, ja soome keeles selle rumalat ega ebasündsat tähendust ei ole. otsetõlkes, et paneme põrnad rappuma vmt siseelundite raputamist peetakse siin silmas. ja kultuurilises tähenduses pidutsemist, lõbutsemist. vat sedasi siis…

Ja kuidas Teie kevadet tervitasite?

Hakatuseks tahan teada anda, et viimase kolme päeva jooksul olen ma tee ääres kohanud kaks korda suurt ja paksu emahirve, ja ühe korra kitseperekonda. Loodus on tõesti möllama hakanud. Ja noh rebasest ja nugisest me sel korral ei räägigi, sest ka nemad olid platsis, kuid kahvatusid kitsede ja hirvede kontekstis.

See tähendab seda, et lisaks linnuvaatlusele, millest eelmistes postitustes juttu on olnud, on ka tõsine loomavaatluse hooaeg alanud. Sõralisi kahjuks kaamerasse veel ei saanud, autost ja õhtuhämarusest mu kaamera veel häid pilte ei tee.
Aga jah, otsustasime eile pidada pikniku kevade saabumise puhul – pakkisime head paremat piknikukotti ja sõitsime välja Vihterpalu suunas. Jõudsime Kurkse kanti ja mõtlesime hukkunud meestele ja väljas oli väga külm aga kohutavalt ilus. See kant on kenasid, ütleks isegi et luksuslikke majakesi täis ehitatud. Inimesed Eestimaal elavad ikkagi silmatorkavalt jõukalt. Pole miskit kosta. Võib olla on see liigne poosetamine ja üle oma võimete elamine? Et ma teile, naabrid ja kolleegid ja sõbrad näitan, mida kõike maist ja ajalikku ma suudan kokku orgunnida, aga vb olla on see ka päriselt selline tõsine ja sisuline rikkus, mis peabki kenadeks majadeks mererannal saama…Kes seda täpselt teab. Aga meil oli huvitav ja ilus reis. Kunstilisemad pildid riputan pildiblogisse. Ja soovitan kõigil headel inimestel proovida õppida detailidele, hetkedele, vaadetele… keskendumist. Te ei kujuta ette kui tervendav see on…Vaimu ja meelt tervendav ja sisemist tasakaalu loov. Sellise pikniku matka järel rahapuudus ja üle pea kuhjuv töökoorem, väsimus, ja stress kaotavad mõtte. Uskuge ja tehke järele!

Blogimise fenomenist veelkord

Pole pikka aega olnud mahti sõprade blogijate õuedel kolada…Täna võtsin taas aja, ja teema blogimisest ikka päevakorral – Wild arutles, ja Kati ja teised ka…
Tegelikult on ikka tõsine teema ja vaja arutada…Eestis, mulle tundub, on need asjad lõpuni kokku leppimata ja lahti arutamata…
Eelmise nädala Brüsseli blogikonverentsil oli ka arutlus sellest, et mis see blogi siis on – kas avalik ruum, kas meedia mida me kõik isemoodia ja omas stiilis toodame….Või mis ta siis on? Ja kas kommenteerimine blogis on sama, mis kommenteerimine näiteks Delfis või Postimees online’s?
Konverentsi rahva seisukoht oli siiski väga ühene, ei tekitanud küsimustki – blogid on meie kõigi virtuaalsed ruumid, ja nende külastamine teiste poolt on sisuliselt sama, mis teiste inimeste külastamine nende kodus. Blogi on blogikirjutaja virtuaalne kodu. Ja kokku moodutavad need kommuuni, olgu siis võrreldud näiteks külaga, ja mitme küla blogijad moodustavad oma valla ja nii edasi. Ja kogu seda elamist selles virtuaalses maailmas reguleerib nn kommuuni eetika ja kommuuni põhimõte. Lihtsalt teatud asjad reguleeritakse koos reageerides. Seetõttu ka need nn lainetused mingi kirjutise taustal (Ramloffi hoovis seletava pahatahtliku kommentaatori teema näiteks).
Arvan, et Eesti blogikommuun võiks võtta ka analoogsed põhimõtted omaks – oleks lihtsam väärtusi paika panna ja käituda ja ei tekiks vastuolusid teistes kommuunides külas olles. Mulle tundub, et Eesti on liigselt massimeediastunud. Kõike püütakse korraldada meediast, massimeediast lähtudes. Aga sotsiaalne meedia ei ole massimeedia. Nendel kahel meediumil on äärmiselt oluline vahet teha. Delfi, Postimees ja teised kaubamärgid on massimeedia, blogid aga sotsiaalne meedia. Ja siit algab see erinevus peale ka sisuliselt. Ja siit algab probleem. Kuna blogi, mis esindab sotsiaalset meediat, ei ole samastatav ajalehtede ja telekatega, mis esinadavad massimeediat, siis ei saa neis ka sarnaste reeglitega käituda ja toimetada…Efekt oleks umbes sama nagu näiteks trammiga vormeli ringrajal kihutades, või midagi sarnast…
Blogijate konverentsist detailsemalt aga saate lugeda konverentsi wikilehelt, mille link asub SIIN.
Illustreeriv pilt on Ülle blogist, ja kust ta sinna sai – võite isegi nuputada:)